Kolejne poważne zmiany Kodeksu Pracy … czy aby na pewno na lepsze?

W marcu tego roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przedstawiła szereg zmian, które zamierza wprowadzić do Kodeksu pracy.

Ustawodawca planuje ustalić nowe okresy, na jakie będzie można zawierać umowy o pracę na okres próbny i na czas określony. Obecnie umowa o pracę na okres próbny może być zawarta maksymalnie na trzy miesiące, po nowelizacji zaś okres ten ma wynosić sześć miesięcy. Umowy o pracę na czas określony natomiast będzie można zawierać maksymalnie na okres 18 miesięcy (do tej pory okres ten liczył maksymalnie 33 miesiące).

Certyfikat RODO a zasada uczciwej konkurencji w przetargach

Wejście w życie RODO nie pozostaje bez znaczenia dla wymogów stawianych wykonawcom w przetargach. Jedna z kwestii budzących kontrowersje dotyczy tzw. certyfikatu RODO.

RODO a zamówienia publiczne

Już za kilka dni (25 maja 2018 r.) zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO), które nakłada na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osobowe osób fizycznych szereg nowych obowiązków. Pojawia się więc pytanie, na ile nowe obowiązki przewidziane w RODO mogą mieć wpływ na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Istotne zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 15 marca 2018 r. weszły w życie kolejne zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejsze z nich dotyczą składania do rejestru sprawozdań finansowych i utworzenia w tym celu repozytorium dokumentów finansowych, zgłaszania do rejestru osób reprezentujących dany podmiot oraz rejestracji nowych spółek w KRS. Znowelizowane zostały także przepisy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych i kuratorów ustanawianych przez sąd z urzędu.

Kogo nie dotyczy zakaz handlu w niedzielę?

W 2018 roku w życie wejdą nowe przepisy, na mocy których stopniowo ograniczany będzie handel w niedzielę. Nowa ustawa nie obejmie jednak części podmiotów, zajmujących się sprzedażą towarów.

Co robić, gdy pracodawca nie chce dać urlopu?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że choć pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego, nie musi tego robić w dowolnym, wybranym przez pracownika terminie. Całkowita odmowa odebrania urlopu jest jednak działaniem niezgodnym z prawem.

Czy pracodawca może pytać o 500 plus?

Każdy pracodawca ma prawo znać sytuację materialną pracownika pod pewnymi warunkami. Może też uzależniać od niej przyznawanie określonych świadczeń. Pobieranie 500+ nie może być jednak powodem np. do odmówienia przyznania podwyżki.

Vademecum przedsiębiorcy

Wraz z początkiem 2017 roku weszło w życie wiele zmian w prawie i przepisach, istotnych zwłaszcza dla przedsiębiorców. Większość nowych rozwiązań ma ułatwić prowadzenie działalności. Czy tak się stanie?

Umowy cywilnoprawne: dzieło, zlecenie – nie daj się oszukać

  • Zweryfikuj treść swojej umowy cywilnoprawnej.
  • Jak zmienią się umowy zlecenie i umowy o dzieło w 2017 roku?
  • Wypowiedzenie/rozwiązanie umowy zlecenia jest możliwe. 

Ze względu na przepisy podatkowe, umowy cywilnoprawne, czyli umowy o dzieło lub zlecenie są bardzo popularne w Polsce. Decydując się na podpisanie takiego zobowiązania z pracodawcą, warto dokładnie sprawdzić treść dokumentu.

Ile kosztuje porada prawna?

  • Ceny porad prawnych w dużych miastach różnią się
  • Cennik porad prawnych nie istnieje
  • E-porady prawne dają przejrzystość kosztów usługi

Warszawa, Kraków, Wrocław – czy miejsce zamieszkania ma znaczenie, gdy zależy nam na uzyskaniu porady prawnej i jej wycenie? Ile powinna kosztować profesjonalna porada prawnika?