Naszym klientom oferujemy fachowe porady prawne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie następujących dziedzin prawa:

• Prawo handlowe i gospodarcze
• Prawo cywilne
• Prawo zamówień publicznych
• Prawo pracy
• Prawo administracyjne
• Ogólne Warunki Kontraktowe FIDIC
• Prawo procesowe

Szczegółowy wykaz czynności oferowanych w ramach wskazanych dziedzin prawa znajduje się w zakładce Usługi.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Grzybowska z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Obrzeżna 5F lok. 45; 02-691 Warszawa; wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pod numerem 517708; NIP: 798-143-98-96; REGON: 142633940; wpis na listę radców prawnych przy okręgowej izbie radców prawnych w Warszawie numer: WA-7159