Konieczność implementacji FIDIC do prawa zamówień publicznych

Posted on 06 sierpień, 2014 in FIDIC

Warunki Kontraktowe FIDIC  opracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów stanowią  kodeks dobrych praktyk w zakresie umów o roboty budowlane. Opierają się na  kilkudziesięcioletnim doświadczeniu  inżynierów praktyków z wielu różnych krajów. FIDIC przewiduje jednolite procedury realizacji inwestycji budowlanych na całym świecie, a istotą tej regulacji jest utrzymanie rozsądnej równowagi między interesami zamawiającego i wykonawcy, jak również sprawiedliwy podział ryzyka i odpowiedzialności pomiędzy nimi.

Co to jest FIDIC?

Posted on 27 lipiec, 2014 in FIDIC

FIDIC to skrót od Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), czyli związku stowarzyszeń niezależnych inżynierów konsultantów z różnych krajów. Organizacja ta założona została w Gandawie w 1913 roku przez przedstawicieli stowarzyszeń inżynierów konsultantów z Belgii, Francji i Szwajcarii. FIDIC początkowo nie odgrywała większego znaczenia jednak po II Wojnie Światowej bardzo się rozwinęła. Obecnie zrzesza organizacje z 66 krajów ze wszystkich kontynentów.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Grzybowska z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Obrzeżna 5F lok. 45; 02-691 Warszawa; wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pod numerem 517708; NIP: 798-143-98-96; REGON: 142633940; wpis na listę radców prawnych przy okręgowej izbie radców prawnych w Warszawie numer: WA-7159