Kobieta przy komputerze - zdjęcie

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące tryb składania wniosków do KRS. Od tego dnia nie ma już możliwości złożenia wniosku w formie papierowej dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, lecz jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Covid - zamknięty biznes

W dniu 15 stycznia 2021 r. uruchomiona została Tarcza Finansowa PFR 2.0 obejmująca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w 45 branżach najmocniej poszkodowanych przez drugą falę pandemii COVID-19. Kwota przeznaczona na ten cel ma wynieść ok. 13 mld zł, a wnioski składać można do 28 lutego 2021 r.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków i spraw do załatwienia. Na szczęście, przedsiębiorcy mają do dyspozycji liczne instrumenty i rozwiązania, dzięki którym mogą łatwiej radzić sobie z różnego rodzaju formalnościami. Wśród nich są instytucje prokury i pełnomocnictwa, które pomagają w podejmowaniu czynności prawnych. Na czym one polegają i kiedy znajdują zastosowanie?

Kolejne poważne zmiany Kodeksu Pracy … czy aby na pewno na lepsze?

W marcu tego roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przedstawiła szereg zmian, które zamierza wprowadzić do Kodeksu pracy.

Ustawodawca planuje ustalić nowe okresy, na jakie będzie można zawierać umowy o pracę na okres próbny i na czas określony. Obecnie umowa o pracę na okres próbny może być zawarta maksymalnie na trzy miesiące, po nowelizacji zaś okres ten ma wynosić sześć miesięcy. Umowy o pracę na czas określony natomiast będzie można zawierać maksymalnie na okres 18 miesięcy (do tej pory okres ten liczył maksymalnie 33 miesiące).

Certyfikat RODO a zasada uczciwej konkurencji w przetargach

Wejście w życie RODO nie pozostaje bez znaczenia dla wymogów stawianych wykonawcom w przetargach. Jedna z kwestii budzących kontrowersje dotyczy tzw. certyfikatu RODO.