Kobieta przy komputerze - zdjęcie

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące tryb składania wniosków do KRS. Od tego dnia nie ma już możliwości złożenia wniosku w formie papierowej dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, lecz jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków i spraw do załatwienia. Na szczęście, przedsiębiorcy mają do dyspozycji liczne instrumenty i rozwiązania, dzięki którym mogą łatwiej radzić sobie z różnego rodzaju formalnościami. Wśród nich są instytucje prokury i pełnomocnictwa, które pomagają w podejmowaniu czynności prawnych. Na czym one polegają i kiedy znajdują zastosowanie?