Zamówienia publiczne przed nowelizacją – jak się w tym odnaleźć?

Posted on 12 kwiecień, 2016 in Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne przed nowelizacją – jak się w tym odnaleźć?

Prawo dotyczące zamówień publicznych w Polsce należy do najczęściej krytykowanych. W najbliższym czasie musi zostać dostosowane do regulacji unijnych i sformułowane tak, by można było uniknąć wszelkich niejasności i patologii przy procesach przetargowych. Jak zwykle zawirowania prawne źle wpływają na sytuację przedsiębiorców.   

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych związana z koniecznością wdrożenia zmian przepisów unijnych

Posted on 30 kwiecień, 2015 in Prawo zamówień publicznych

Mimo iż całkiem niedawno, bo w październiku zeszłego roku, weszła w życie poważna nowelizacja prawa zamówień publicznych szykuje nam się kolejna. Projekt nowej ustawy skierowany został do uzgodnień i konsultacji publicznych. Wspomniana wyżej nowela podyktowana jest przede wszystkim koniecznością dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych regulujących zamówienia publiczne, które ostatnio również uległy zasadniczym zmianom. 

Nowelizacja najbardziej krytykowanych przepisów Prawa zamówień publicznych

Posted on 20 październik, 2014 in Prawo zamówień publicznych

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie istotna nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”). Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, (poz. 1232) modyfikuje najbardziej krytykowane przepisy ustawy. Ma ona na celu m.in. ograniczyć nadużywanie stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, doprecyzować kwestie związane z odrzucaniem ofert z rażąco niską ceną, wprowadzić obostrzenia co do powoływania się na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wprowadza solidarną odpowiedzialność wykonawcy wraz z podmiotem trzecim udostępniającym mu swoje zasoby.

Wzajemna relacja ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego w kontekście umowy o roboty budowlane

Posted on 11 sierpień, 2014 in Prawo zamówień publicznych

Podstawowym dokumentem związanym z realizacją inwestycji budowlanych, który określa stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami procesu budowlanego jest umowa o roboty budowlane. Prawo zamówień publicznych nie zawiera jednak definicji tego rodzaju umowy. Znajdziemy ją natomiast  w przepisach Kodeksu cywilnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Grzybowska z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Obrzeżna 5F lok. 45; 02-691 Warszawa; wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pod numerem 517708; NIP: 798-143-98-96; REGON: 142633940; wpis na listę radców prawnych przy okręgowej izbie radców prawnych w Warszawie numer: WA-7159