Naszym klientom oferujemy fachowe porady prawne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie następujących dziedzin prawa:

• Prawo handlowe i gospodarcze
• Prawo cywilne
• Prawo zamówień publicznych
• Prawo pracy
• Prawo administracyjne
• Ogólne Warunki Kontraktowe FIDIC
• Prawo procesowe

Szczegółowy wykaz czynności oferowanych w ramach wskazanych dziedzin prawa znajduje się w zakładce Usługi.

Usługi