Kobieta przy komputerze - zdjęcie

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące tryb składania wniosków do KRS. Od tego dnia nie ma już możliwości złożenia wniosku w formie papierowej dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, lecz jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Budynki

Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym ze sposobów dokonywania wypłat z majątku spółki. Należy jednak pamiętać, że umorzenie udziałów jest możliwe jedynie po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i tylko w przypadku, gdy umowa spółki dopuszcza umorzenie udziałów.

Covid - zamknięty biznes

W dniu 15 stycznia 2021 r. uruchomiona została Tarcza Finansowa PFR 2.0 obejmująca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w 45 branżach najmocniej poszkodowanych przez drugą falę pandemii COVID-19. Kwota przeznaczona na ten cel ma wynieść ok. 13 mld zł, a wnioski składać można do 28 lutego 2021 r.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków i spraw do załatwienia. Na szczęście, przedsiębiorcy mają do dyspozycji liczne instrumenty i rozwiązania, dzięki którym mogą łatwiej radzić sobie z różnego rodzaju formalnościami. Wśród nich są instytucje prokury i pełnomocnictwa, które pomagają w podejmowaniu czynności prawnych. Na czym one polegają i kiedy znajdują zastosowanie?

Osoby niespłacające zobowiązań kredytowych i finansowych muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Niektórym z nich windykatorzy grożą nawet więzieniem! Pytanie tylko, czy dłużnicy faktycznie mogą zostać pozbawieni wolności? Może to jedynie nieuczciwy sposób na wyegzekwowanie od nich płatności?

Kto może zostać udziałowcem spółki z o.o.?

Już ponad 300 tysięcy polskich przedsiębiorstw stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Duża popularność takiej formy prawnej działalności szczególnie nie dziwi. W końcu oferuje ona: minimalny kapitał zakładowy na poziomie zaledwie 5000 zł, odpowiedzialność wspólników ograniczoną do wielkości wniesionych wkładów, czy możliwość ustanowienia zarządu odpowiadającego za prowadzenie interesów firmy. Pytanie jednak, kto może zostać udziałowcem spółki z o.o.?

Kolejne poważne zmiany Kodeksu Pracy … czy aby na pewno na lepsze?

W marcu tego roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przedstawiła szereg zmian, które zamierza wprowadzić do Kodeksu pracy.

Ustawodawca planuje ustalić nowe okresy, na jakie będzie można zawierać umowy o pracę na okres próbny i na czas określony. Obecnie umowa o pracę na okres próbny może być zawarta maksymalnie na trzy miesiące, po nowelizacji zaś okres ten ma wynosić sześć miesięcy. Umowy o pracę na czas określony natomiast będzie można zawierać maksymalnie na okres 18 miesięcy (do tej pory okres ten liczył maksymalnie 33 miesiące).

Certyfikat RODO a zasada uczciwej konkurencji w przetargach

Wejście w życie RODO nie pozostaje bez znaczenia dla wymogów stawianych wykonawcom w przetargach. Jedna z kwestii budzących kontrowersje dotyczy tzw. certyfikatu RODO.

RODO a zamówienia publiczne

Już za kilka dni (25 maja 2018 r.) zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO), które nakłada na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osobowe osób fizycznych szereg nowych obowiązków. Pojawia się więc pytanie, na ile nowe obowiązki przewidziane w RODO mogą mieć wpływ na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Istotne zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 15 marca 2018 r. weszły w życie kolejne zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejsze z nich dotyczą składania do rejestru sprawozdań finansowych i utworzenia w tym celu repozytorium dokumentów finansowych, zgłaszania do rejestru osób reprezentujących dany podmiot oraz rejestracji nowych spółek w KRS. Znowelizowane zostały także przepisy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych i kuratorów ustanawianych przez sąd z urzędu.