Konieczność implementacji FIDIC do prawa zamówień publicznych

Warunki Kontraktowe FIDIC  opracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów stanowią  kodeks dobrych praktyk w zakresie umów o roboty budowlane. Opierają się na  kilkudziesięcioletnim doświadczeniu  inżynierów praktyków z wielu różnych krajów. FIDIC przewiduje jednolite procedury realizacji inwestycji budowlanych na całym świecie, a istotą tej regulacji jest utrzymanie rozsądnej równowagi między interesami zamawiającego i wykonawcy, jak również sprawiedliwy podział ryzyka i odpowiedzialności pomiędzy nimi.

Co to jest FIDIC?

FIDIC to skrót od Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), czyli związku stowarzyszeń niezależnych inżynierów konsultantów z różnych krajów. Organizacja ta założona została w Gandawie w 1913 roku przez przedstawicieli stowarzyszeń inżynierów konsultantów z Belgii, Francji i Szwajcarii. FIDIC początkowo nie odgrywała większego znaczenia jednak po II Wojnie Światowej bardzo się rozwinęła. Obecnie zrzesza organizacje z 66 krajów ze wszystkich kontynentów.