Długi a więzienie – czy za niespłacanie kredytu można trafić za kratki?

Osoby niespłacające zobowiązań kredytowych i finansowych muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Niektórym z nich windykatorzy grożą nawet więzieniem! Pytanie tylko, czy dłużnicy faktycznie mogą zostać pozbawieni wolności? Może to jedynie nieuczciwy sposób na wyegzekwowanie od nich płatności?

Faktem jest, że w pewnych sytuacjach bezpośrednio związanych z powstaniem długu, polski wymiar sprawiedliwości przewiduje karę pozbawienia wolności. Jeśli chodzi jednak o samo niespłacanie kredytu czy pożyczki, będące efektem braku wystarczającej ilości środków pieniężnych, kodeks karny nie przewiduje dla nierzetelnego dłużnika kary więzienia. Windykator, który twierdzi w tym wypadku co innego i grozi mu takimi konsekwencjami, dopuszcza się przekroczenia uprawnień. Dłużnik ma wówczas prawo zawiadomić o jego postępowaniu policję lub prokuraturę i domagać się ukarania windykatora. A co z sytuacjami, w których rzeczywiście w grę wchodzi kara więzienia? To przypadki naprawdę ekstremalne, dotyczące skrajnie nieuczciwych klientów.

Wyłudzenie kredytu lub pożyczki

Banki i instytucje pożyczkowe dysponują coraz skuteczniejszymi mechanizmami zapobiegającymi wyłudzeniom kredytów i pożyczek, ale żaden z nich nie eliminuje takiego ryzyka w stu procentach. Z drugiej strony, zdecydowana większość oszustów nie pozostaje bezkarna. Jeśli zostaną przyłapani na zawyżaniu swoich faktycznych dochodów, albo podrobieniu zaświadczenia o zatrudnieniu, to zgodnie z art. 297 Kodeksu Karnego muszą liczyć się z karą pozbawienia wolności na okres nawet do pięciu lat. Łagodniejsze konsekwencje są możliwe w przypadku, gdy zaciągnięte na tej podstawie zobowiązanie zostanie spłacone.

Utrudnianie egzekucji zadłużenia z majątku

W Polsce, do egzekucji zobowiązań powstałych wskutek niespłacania kredytów czy pożyczek uprawniony jest komornik. Wierzyciel, który uzyskał sądowy nakaz zapłaty, może wystąpić do niego z żądaniem egzekucji zadłużenia z majątku dłużnika. Jeśli ten ostatni w jakikolwiek sposób utrudniałby takie działanie, to zgodnie z art. 300 Kodeksu Karnego może zostać pozbawiony wolności. Mowa tutaj przede wszystkim o zatajaniu, niszczeniu, zbywaniu czy przepisywaniu na innych członków rodziny składników majątku – zajętych lub zagrożonych zajęciem.

Inne sytuacje, w których dłużnik może pójść do więzienia

Jak widać, niespłacone zobowiązanie kredytowe lub pożyczkowe nie może skutkować karą pozbawienia wolności. Tak poważne konsekwencje grożą jedynie wówczas, gdy dłużnik wyłudzi kredyt lub pożyczkę, albo będzie utrudniał egzekucję zadłużenia z majątku. Trzeba jednak podkreślić, że powyżej przedstawiono wyłącznie sytuacje osób zalegających z należnościami wobec banków. W przypadku innych długów, wynikających na przykład z niepłacenia alimentów, podatków, czy grzywien, możliwe jest zastosowanie kary więzienia. W praktyce jednak, również i tutaj wszystko jest sprawą indywidualną, a tak surowe konsekwencje występują tylko w ekstremalnych sytuacjach.

Pozostałe artykuły na blogu