Kobieta przy komputerze - zdjęcie

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące tryb składania wniosków do KRS. Od tego dnia nie ma już możliwości złożenia wniosku w formie papierowej dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, lecz jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Budynki

Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym ze sposobów dokonywania wypłat z majątku spółki. Należy jednak pamiętać, że umorzenie udziałów jest możliwe jedynie po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i tylko w przypadku, gdy umowa spółki dopuszcza umorzenie udziałów.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków i spraw do załatwienia. Na szczęście, przedsiębiorcy mają do dyspozycji liczne instrumenty i rozwiązania, dzięki którym mogą łatwiej radzić sobie z różnego rodzaju formalnościami. Wśród nich są instytucje prokury i pełnomocnictwa, które pomagają w podejmowaniu czynności prawnych. Na czym one polegają i kiedy znajdują zastosowanie?

Kto może zostać udziałowcem spółki z o.o.?

Już ponad 300 tysięcy polskich przedsiębiorstw stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Duża popularność takiej formy prawnej działalności szczególnie nie dziwi. W końcu oferuje ona: minimalny kapitał zakładowy na poziomie zaledwie 5000 zł, odpowiedzialność wspólników ograniczoną do wielkości wniesionych wkładów, czy możliwość ustanowienia zarządu odpowiadającego za prowadzenie interesów firmy. Pytanie jednak, kto może zostać udziałowcem spółki z o.o.?

Istotne zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 15 marca 2018 r. weszły w życie kolejne zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejsze z nich dotyczą składania do rejestru sprawozdań finansowych i utworzenia w tym celu repozytorium dokumentów finansowych, zgłaszania do rejestru osób reprezentujących dany podmiot oraz rejestracji nowych spółek w KRS. Znowelizowane zostały także przepisy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych i kuratorów ustanawianych przez sąd z urzędu.

Planowana nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych

W dniu 20 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która w znacznym stopniu zmienia dotychczas obowiązujące uregulowania.

Celem projektowanych zmian ma być ułatwienie podejmowana i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowych i jawnych.